OEA

L’OEA (Operador Econòmic Autoritzat) és un certificat que l'Agència Tributària atorga als operadors econòmics que compleixen els requisits que garanteixen la seva fiabilitat per realitzar operacions a la Duana:

  • Un historial satisfactori de compliment dels requisits duaners.
  • Un sistema adequat de gestió dels registres comercials i, si escau, dels registres de transports, que permeti un control duaner apropiat.
  • Una solvència financera acreditada
  • Uns nivells de seguretat adequats


Des de 2008, el Col•legi ha creat un Departament especialitzat en la tramitació de la certificació OEA i prepara les empreses l'activitat professional de les quals estigui subjecta a la normativa duanera amb la finalitat d'obtenir la implantació del Sistema de Gestió necessari per complir amb els requisits esmentats.

Més de 50 companyies del sector han estat ja certificades gràcies a la intervenció del Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona.