Funció i missió

El Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona té com a missió:

  • Agrupar al col·lectiu dels Agents de Duanes/Representants Duaners de Barcelona i les empreses associades, vetllar pels seus interessos i representar-los davant les institucions
  • Ser font d'informació de qualsevol novetat en la reglamentació aplicable al sector, en temps real i amb les aportacions necessàries que contribueixin a facilitar l'exercici professional
  • Formar els professionals, posant al seu abast els mitjans necessaris per obtenir els coneixements que necessiten per exercir amb més eficàcia la seva funció, segons les exigències de la nova conjuntura del comerç internacional
  • Actuar com a motor d'interaccions i sinergies entre els seus membres
  • Facilitar l'accés a la professió de les noves generacions