Enllaços

Institucions Financeres

Fons Monetari Internacional
http://www.imf.org/external/index.htm 

Banc Mundial
http://www.worldbank.org/ 

Banc Asiàtic de Desenvolupament
http://www.adb.org/ 

Banc Interamericà de Desenvolupament
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html#.UdLxiTs-IkU 


Enllaços estadístics

EuroStat: Oficina de Estadística de la U.E.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

Departament de Comerç U.S.A.
http://www.commerce.gov/ 


Aranzels

Accés a Mercats en països fora de la U.E.
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 

Departament de Duanes a U.S.A.
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/ 

United States Internacional Trade Comission (Interactive Tariff and Trade DataWeb )
http://dataweb.usitc.gov/ 

Tariffs and Rules of Origin in APEC Member Economies (WebTR)
http://apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Rules-of-Origin/WebTR.aspx 

Institucions Diverses

Agència Tributària
http://www.aeat.es/ 

Camerdata
http://www.camerdata.es/php/Home/index.php 

Cambres de Comerç del Mundo
http://www.worldchambers.com/ 

Consell Superior de Cambres
http://www.camaras.org/publicado/ 

Organismes de Comerç

Institut Espanyol de Comerç Exterior
http://www.icex.es 

Organització Mundial del Comerç
http://www.wto.org/ 

Centre de Comerç Internacional de les Nacions Unides
http://www.intracen.org/ 

Comissió de Comerç de U.S.A.
http://www.usitc.gov/ 

Organització d'Estats Americans
http://www.oas.org/en/default.asp 

Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic
http://www.aseansec.org/ 

The International Federation of Customs Brokers Associations (IFCBA)
http://www.ifcba.org/ 

Secretaria d'Estat de Comerç
http://www.comercio.gob.es