Per accedir a la professió

El Col•legi realitza una important aposta per la preparació i la professionalització de tots els seus membres.

Al setembre de 2012, després d'un acord entre el Col•legi i la Universitat de Barcelona, es va posar en marxa el primer postgrau d'Agent Professional de Duanes, sota la direcció del professor Dr. Tulio Rosembuj. La primera promoció, que es graduarà en juny de 2013, ha comptat amb més de 40 alumnes. Més informació Més informació

Així mateix, una de les prioritats del Col•legi la constitueix la formació contínua dels professionals en actiu. El de les duanes és un sector que experimenta un canvi constant, i resulta essencial la posada al dia dels seus professionals en qüestions tan sensibles com la legislació duanera, fiscal i la logística. És per això que el Col•legi realitza en les seves instal•lacions cursos i seminaris de formació, en què participen els ponents més adequats per cada tema.