Òrgans de Govern

Junta de Govern

President:  Sr. Antonio Llobet de Pablo 

Vicepresident: 1º Sr. Francisco Núñez Pascual

Vicepresident: 2º Sr. Luis Miguel Tasso Ruiz-Dana

Tresorer:  Sr. Carles Palés Argullós

Comptador: Sr. Enrique Bonfils Gutiérrez 

Secretari:  Sr. Josep Ma. Merigó Castelló 

Vicesecretari:  Sr. LEovigildo Pareja Martínez

Vocal 1r: Sr. José Miguel Masiques Jardí

Vocal 2n: Sr. Jaime Oliver Montero

Vocal 3r: Sr. Joan Cert Aguilar

Vocal 4t: Sr. Francisco Juvé Sansa

Vocal 5è: Sr. Iñigo Sagüés Usechi

Director

Sr. David Soler Domènech

 

 

Comissions de Treball

ECONÒMICA

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Francisco Núñez Pascual

Sr. Carles Palés Argullós

Sr. Enrique Bonfils Gutiérrez

SSI/FÒRUM TELEMÀTIC/OEA

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Francisco Núñez Pascual

Sr. Josep Maria Merigó Castelló

Sr. Luis Miguel Tasso Ruiz-Dana

Sr. Joan Cert Aguilar

Sr. David Soler Doménech

DUANA

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Francisco Núñez Pascual

Sr. Enrique Bonfils Gutiérrez

 

 

RELACIONS INSTITUCIONALS

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr.  Francisco Núñez Pascual

Sr. Luis Miguel Tasso Ruiz-Dana

Sr. Leovigildo Pareja Martínez

FIRES I EXPOSICIONS/CONSORCI ZONA FRANCA

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Luis Miguel Tasso Ruiz-Dana

Sr. José Miguel Masiques Jardí

Sr. Iñigo Sagüés UsechiFORMACIÓ

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Leovigildo Pareja Martínez

Sr. Francisco Juvé Sansa

 

RÈGIM INTERIOR

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Luis Miguel Tasso Ruiz-Dana

Sr. Josep Maria Merigó Castelló

Sr. Iñigo Sagüés Usechi

NOUS PROJECTES

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Francisco Núñez Pascual

Sr. José Miguel Masiques Jardí

Sr. Jaume Oliver Montero

COM. MIXTA MUTUALITAT PERSONAL DE DUANES

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. David Soler Domènech

SERVEIS INSPECCIÓ/PIF

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Josep Maria Merigó Castelló

Sr. Francisco Juvé Sansà

TRANSPORT

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Luis Miguel Tasso Ruiz-Dana

Sr. Leovigild Pareja Martínez

Sr. José Miguel Masiques Jardí

Sr. Jaime Oliver Montero

LABORAL

Sr. Antonio Llobet de Pablo

Sr. Carlos Palés Argullós