L'agent de duanes

L'Agent de Duanes/Representant Duaner és un professional habilitat per la Direcció General de Duanes i Impostos Especials, per presentar a despatx les mercaderies que han de ser objecte d'importació o exportació. És un professional de vital importància en les transaccions comercials a nivell mundial.

L'Agent de Duanes/Representant Duaner és el legal representant de l'importador i l'exportador davant les duanes. La seva intervenció en les transaccions facilita els intercanvis internacionals atès que assumeix el dictamen pericial duaner, ofereix garanties financeres davant les administracions i proporciona més seguretat i fluïdesa en les tramitacions i operacions de pagament.

Els Agents de Duanes/Representants Duaners, com operadors multilogístics experts en legislació duanera i comerç exterior, logística i transport, assessoren l'importador i/o exportador des de l'embalatge de la mercaderia fins a la seva arribada a destinació. Gràcies a aquesta eficaç intervenció en les activitats de distribució i comerç exterior contribueixen a l'expansió econòmica de la zona on treballen.

Dins del servei global de l'agent de duanes destaquen entre d'altres:

  • Despatxos de Duana d'importació/exportació.
  • Legislació duanera: destins i règims duaners, política agrícola comunitària, sistemes de preferències generalitzades, antidumping, aranzels, règim comercial, finançament internacional, serveis duaners, dipòsits fiscals, receptor - expedidor autoritzat.
  • Trànsits: nacional i comunitari.
  • Inspeccions duaneres en destí, recursos i reclamacions tributàries-duaneres.
  • Coordinació de: assegurances i avaries.


A Barcelona hi ha uns 100 Agents de Duanes/Representants Duaners professionals, membres del Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona.

 

Una professió de futur


Barcelona és un enclavament estratègic del comerç internacional. Dotada d'un port i un aeroport de primer nivell que la connecten amb les principals destinacions del món, i amb una xarxa de comunicacions de superfície que la converteixen en porta d'Europa, és un referent logístic global en el transport de mercaderies. La ciutat desenvolupa una important activitat duanera i, en aquest context, és clau el paper que duen a terme els Agents de Duanes/Representants Duaners.

La seva aportació constitueix la garantia del bon fi de les transaccions comercials que han de supervisar. Per això, la intervenció professional de l'Agent de Duanes/Representant Duaner, capaç de donar resposta a les creixents exigències que imposen els mercats, esdevé, cada vegada més, en indispensable.