ADVERTÈNCIA DE PRIVACITAT PER CONTACTES

El responsable de l'tractament d'acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679 l'informa que:

Vostè per aquest mitjà, autoritza i dóna la seva conformitat perquè les seves dades siguin recollides i tractades en la seva qualitat de Contacte, i a l'proporcionar siguin tractades de forma confidencial i quedin incorporats a la corresponent activitat de tractament en el nostre Registre d'Activitats que vostè pot consultar i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal accepta l'ús de les galetes "cookies permanents" d'aquesta web en aquest apartat. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, mitjançant comunicació escrita a: DIPUTACIÓ 295 BARCELONA CP 08.009 o coacab@coacab.com