CONDICIONS I AVISOS DEL REGISTRE D'USUARIS

El responsable de l'tractament COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS D'ADUANAS I REPRESENTANTS DUANERS DE BARCELONA d'acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679 li informa que com a usuari d'aquest lloc és imprescindible que vostè sàpiga que:

Les dades de caràcter personal que es facilitin a l'registrar-se com usuari, seran enregistrades en el nostre Registre d'Activitats amb la finalitat de donar tràmit i gestionar les seves sol·licituds, contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques dels mateixos, com així també per a l'enviament d' informació, notificacions, promocions i publicitat. Aquestes dades de caràcter personal que vostè ens facilita lliurement podran ser cedits a tercers sempre dins de les cessions legalment establertes i permeses per la Llei.
Donar-se d'alta és totalment gratuït. Amb la seva clau d'usuari podrà participar dels serveis que aquesta web ofereix als seus usuaris en forma personalitzada.
Vostè per aquest mitjà, autoritza i dóna la seva conformitat perquè les seves dades siguin recollides i tractades en la seva qualitat de subscriptor, per proporcionar serveis específics i personalitzar la seva experiència en el lloc i accepta l'ús de les galetes "cookies permanents" d'aquesta web.
És possible que utilitzem la informació que ens ha proporcionat per enviar-li ofertes per correu electrònic o postal que siguin del seu interès. En cada un d'aquests correus s'inclou informació sobre com anul·lar la subscripció i deixar de rebre els nostres correus en el futur. També és possible que ens posem en contacte amb vostè per comprovar si està interessat en participar en un estudi de mercat relacionat amb la seva activitat. Com a part de la nostra política, només s'envien correus electrònics o postals als clients o usuaris que ho autoritzin. En cada un d'aquests correus s'inclou informació sobre com anul·lar la subscripció i deixar de rebre els nostres correus en el futur.
En general, mantenim la informació de l'usuari fins al moment en què s'anul·la la subscripció o fins al venciment de qualsevol període necessari descrit en la normativa vigent.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals correctament, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió, mitjançant comunicació escrita a: DIPUTACIÓ 295 BARCELONA CP.08009 o coacab @ coacab .com