Formació contínua per als membres

Una de les importants activitats que du a terme el Col•legi d'Agents i Comissionistes de Duanes de Barcelona és la formació constant dels seus membres, que estan al dia en qüestions de legislació duanera i fiscal, així com temes de logística i distribució, per oferir el millor servei.

El Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona té plena consciència de la importància de la seva professió en l'àrea de les transaccions comercials a nivell mundial. En conseqüència, aposta pels seus  professionals, per una formació de primera qualitat, amb les noves tecnologies com el seu principal aliat, per donar un més i millor servei, i contribuir activament al desenvolupament econòmic del país.


Curs d'Expert en OEA (3 ª promoció)

Tipus de Curs: Formació per a professionals
Hores lectives: 74
Moldalitat: Presencial
Lloc: Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona
Objectius: Actualitzar els coneixements dels Responsables OEA i dels seus substituts, així com formar nous professionals en aquest camp
Destinataris: Professionals interessats en aprofundir en el coneixement d'aquesta figura
Impartit per: Funcionaris de la Duana i especialistes titulats

                        Programa                Inscripció


Curs de Serveis d'Inspecció en Frontera

Tipus de Curs: Formació per a professionals
Hores lectives: 52
Moldalitat: Presencial
Lloc: Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona
Objectius: Conèixer els mecanismes de control i anàlisi dels productes que s'importen i exporten, amb la finalitat d'assegurar que reuneixen les condicions sanitàries, de qualitat i seguretat
Destinataris: Professionals del sector
Impartit per: Inspectors dels Serveis d'Inspecció

 

Despatx Duaner (Introducció)

Tipus de Curs: Formació bàsica inicial 
Hores lectives: 34
Moldalitat: Presencial
Lloc: Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona 
Objectius: Oferir una base per preparar els assistents amb escassos coneixements duaners perquè puguin accedir al Despatx duaner, Nivell I
Destinataris: Col•laboradors de les empreses del sector 
Impartit per: Funcionaris de la Duana i Agents de Duanes col•legiats 

 

Despatx Duaner (Nivell I)

Tipus de Curs: Formació mitjana 
Hores lectives: 40
Moldalitat: Presencial
Lloc: Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona
Objectius: Assimilar els conceptes bàsics del circuit duaner. Distingir i conèixer els documents duaners i la seva confecció i conèixer el seguiment de la documentació duanera
Destinataris: Alumnes del Nivell Introducció i professionals del sector
Impartido por: Funcionaris de la Duana i dels Serveis d'Inspecció 

 

Despatx Duaner (Nivell II)

Tipus de Curs: Formació per a professionals
Hores lectives: 62
Moldalitat: Presencial
Lloc: Col•legi d'Agents de Duanes de Barcelona 
Objectius: Aprofundir en els conceptes duaners. Augmentar el coneixement dels documents duaners i la seva confecció. Aprofundir en el coneixement dels passos a seguir per al seguiment dels documents duaners. 
Destinataris: Alumnes de Nivell II i professionals de sector 
Impartit per: Funcionaris de la Duana i especialistes titulats

 

Postgrau Agent Professional de Duanes

Tipus de Curs: Diploma de postgrau ( Títol de la Universitat de Barcelona )
Direcció: Tulio Rosembuj
Durada en anys acadèmics: 1
Moldalitat: Presencial
Centre impulsor: Facultat de Dret de la UB
Objectius: Conèixer la gestió, inspecció, recaptació i revisió en via administrativa de l'aranzel duaner comú, així com de la resta de figures tributàries que incideixen en el comerç exterior i de normes de caràcter no tributari (sanitàries, fitosanitàries, veterinàries, etc . ) que incideixen en aquest comerç exterior 
Destinataris: Personal d'agències de duanes i entitats de representació duanera o intermediaris duaners i de comerç exterior en general, funcionaris d'Hisenda o qualsevol altre professional que vulgui especialitzar-se en representació duanera. 
Requisits d'accés: Tenir una formació professional prèvia de caràcter jurídic i econòmic vinculada amb la gestió duanera o estar interessat en l'especialització duanera

 

Per més informació, inscripcions i calendari dels propers cursos, contactar amb el Col•legi a través del mail coacab@coacab.com